Senin, 07 Januari 2013

Contoh SK Pembagian Tugas PendidikKEPUTUSAN KEPALA PAUD / KB. AL    IMANIA  SIDAHARJA
Nomor : 08  /  P.KB. A.  / VII  /  2012


TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS  GURU DALAM PROSES KEGIATAN
BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN


Menimbang  :  Bahwa dalam rangka memperlancar pelakanaan proses   
                         belajar di KB. AL – IMANIA perlu menetapkan  
                         pembagian tugas


Mengingat   :  1. Undang  - undang nomor  2 TAHUN 1989
                     2. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990
                     3. Keputuan menteri Negara pendayagunaan aparatur Negara Nomor : 84 / 1993
                     4. Surat Keputuan berama menteri pendidikan dan kebudayaan dan kepala
                         badan administrasi kepegawaian Negara nomor  0433 / P/  1993 
                         nomor 25 tahun 1993


MEMUTUSKAN


Menetapkan  :
Pertama              :  Pembagian tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar pada tahun pelajaran
                              seperti tersebut pada lampiran II keputuan lampiran ini.

Kedua                 : Menugaskan guru untuk melakanakan tugas bimbingan  seperti pada lampiran I
                             keputusan ini.

Ketiga                 :  Masing – masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya  secara tertulis
                              dan berkala kepada kepala Paud / KB.

Keempat             :  Segala  biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini di bebankan pada   
                              anggaran yang sesuai.

Kelima                 : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan  ini akan di betulkan sebagai 
                              mana         mestinya

Keenam              :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


                                                                                    di tetapkan di   :     Sidaharja
                                                                                    pada tanggal    :     juli 2012
                                                                                    Kepala PAUD / KB. AL – IMANIA

                                                                                    MIFTAH FAKHRUDIN
 
 Tembusan :
 1. Kepala UPTD Dikpora Kec.Suradadi
 2. Yayasan  MMQ  Jawa tengah. 
 3.                                                                              Lampiran I Keputusan Kepala Sekolah
                                                                              Tentang Pembagian Tugas Guru dalam
                                                                                     Proses Belajar Mengajar


  JADWAL / PEMBAGIAN TUGAS GURU
  DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR
  PAUD / KB. AL – IMANIA
  SIDAHARJA


  NO
  NAMA GURU / PENDIDIK
  Gol/
  Ruang
  Tugas Mengajar
  Kelompok
  Usia Anak
  Jumlah
   jam
  Ket
  1
  MIFTAH FAKHRUDIN
  -
  CAPUNG  B
  5 – 6  TAHUN

  18

  2
  AYU DEWI SAHRUYAM
  -
  CAPUNG  A
  4 – 5  TAHUN

  18

  3
  AZIZATUL MUNAWWAROH
  -           
  KUPU - KUPU
  3 – 4  TAHUN

  18

  4
  ISTIQOMAH
  -           
  KEPOMPONG
  2 – 3  TAHUN

  18                                                                                                  Sidaharja,     Juli  2012

                                                                                                  Kepala PAUD / KB.
                                                                                                  AL – IMANIA
                                                                                                  Sidaharja


                                                                                     


                                                                                                 MIFTAH FAKHRUDIN

Tidak ada komentar:

Posting Komentar